Poster New York

SEK 320.00

Tryck, cirka 35 x 45 cm.. En populär 30-talare i nytryck, troligen en illustration gjord med ett flygfoto som förlaga.

Kategori ART